Contact   
  What's New   
  Contact Us   
  Your Position: Home > Contact

   Address: East of Zhangjialou Village,Zhangjialou Town,jiaonan,Qingdao,Shandong,China

   Phone:86) 0532-86159333

   Fax: 86) 0532-86157370

   E-mail: info@myjian.com

   Website: http://www.myjian.com